FAYDALI BİLGİLER

FAYDALI BİLGİLER

2. Lojistik Performans Endeksi (Logistics Performance Index, LPI) nedir?

Lojistik Performans İndeksi (LPI) ülkelerin lojistik alanındaki performanslarını ölçmek için Dünya Bankası tarafından oluşturulmuştur. Bu ölçümler her ülkede bulunan çeşitli lojistik firmalarını çalışan ve yöneticilerine kategorize edilmiş bir dizi sorunun sorulmasıyla ve verilen cevapların puanlarına göre belirlenerek oluşturulur ve sıralanır.

Toplam 160 ülke değerlendirme alınmaktadır.
Yapılan anket sonuçlarına göre belirlenen ağırlıklı ortalamalar ülkelerin 6 alandaki performanslarını belirlemektedir.

Bu 6 kategori;

Gümrükleme İşlemleri
Altyapı
Uluslararası Taşımacılık
Lojistik Hizmet Kalitesi
Takip Edilebilirlik
Zamanında Teslim

LPI ilk olarak 2007 yılında oluşturulmuştur ve 2010 yılından itibaren 2 yılda bir tekrarlanmaktadır.

https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking

FAYDALI LİNKLER