FAYDALI BİLGİLER

FAYDALI BİLGİLER

4. Baltık Kuru Yük Endeksi

  • Baltık Kuru Yük Endeksi (Baltic Dry Index), deniz taşımacılığında birim taşıma maliyetini ortaya koyması bakımından önem taşıyan ve dünya ekonomisindeki üretim ve büyümeyi dolaylı olarak yansıtması bakımından küresel ekonominin öncü göstergelerinden biridir.
  • Temel olarak büyük tonaj (48bin-60bin ton (Supramax), 60bin-70bin ton (Panamax), 150bin tonluk Capesize) dökme yük taşımacılığını kapsamakta ve taşıma arz-talep dengesinin gelişimini sergilemektedir.
  • Londra merkezli Baltic Exchange, Mayıs 1985’den bu yana Baltık kuru yük endeksini günlük olarak yayınlamaktadır. Bu endeks, brokerlerden gelen bilgilere göre sanayi üretiminde kullanılan temel hammaddelerin taşıma maliyetini ve taşımacılık rotalarının yoğunluğunu yansıtmaktadır. Hesaplama yapılırken sadece ham madde ve kuru yük taşıyan, sayıları belli olan gemilerin maliyetleri alınmaktadır.
  • Kuru yük gemilerinde taşınan, demir cevheri, çelik, hububat, çimento, kömür ve bakır gibi çeşitli malların taşıma fiyatları, alıcı ve satıcılardan toplandıktan sonra bunların tek bir endeks ile ortalaması alınmaktadır. Böylece kuru yük taşımacılığına ödenen nakliye fiyatları ortalama bir veri haline getirilmekte ve günlük olarak izlenebilmektedir.

FAYDALI LİNKLER